Acte necesare

Actele necesare pentru efectuarea I.T.P. sunt:

  1. Cartea de identitate a vehiculului (CIV) in original, sau in copie conform cu originalul, eliberata de societatea de leasing;

  1. Certificat de inmatriculare al autovehiculului, in original (talon);

  1. RCA (Asigurarea obligatorie de Raspundere Civila Auto);

  1. Actul de identitate al persoanei care prezinta vehiculul;